כרונות ילדות בכיתה ב´ שבברכות השחר הבנים עומדים ומברכים בקול גדול "שלא עשני אשה" וכל הבנות משיבות, פעמים בבושה ופעמים בהתרעמות שכנגד, "שעשני כרצונו". וזהו, היום כבר התחילו התהיות. כבר התפרצו בי מחשבות, איפה הענין של עשני כרצונו? למה? תמיד אומרים שהבסיס של הבית זה מי? הגבר, הרי האשה היא סך הכל אותו "עזר כנגדו" שעוד הוסיפו על כך "והוא ימשול בך". מי זכה למצוות תלמוד תורה? הגבר, כי נשים פשוט פטורות וסך הכל מקבלות שכר על הבאת בניהן ובעליהן למקום תורה. תודה רבה.
 
 
 
 
 
 
 

הבא-->
 
חפש