שנראה מעלת חברנו ולא חסרונם - ד"ת לפרשת אחרי מות-קדושים
השאלה
בפרשה שלנו, פרשת אחרי מות - קדושים נאמר "לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, ואהבת לרעך כמוך אני ה´".

אנו נמצאים בימי ספירת העומר אשר ידוע שבאלו הימים עלינו להתחזק במידת אהבת חינם בין אדם לחברו.

מובא שצדיקים פרשו את הלשון ´ולא תשא עליו חטא´, שהכוונה היא, בזמן שאומרים לאדם תוכחה על מעשיו הלא טובים יש להיזהר לא להגדיל את החטא יותר ממה שהוא, גם מצד האמת של הדבר וגם מצד הסיכון שאם תגדיל את חטאו יתר על המידה, עלול להיווצר מצב שהחוטא ירגיש שאין לו אפשרות לתקן את עצמו וכך יתייאש מן התשובה.


האור החיים הקדוש זיע"א מדייק מהפסוק "לא תשנא את אחיך בלבבך", בזמן שאתה רואה דבר שאינו עולה יפה אצל הזולת ומתפלא ´ איך אפשר לחטוא מול הקב"ה

תזכור ש´בלבבך´ לא שייך לחטוא, אבל בלב של חברך מונח יצר הרע גדול שנסתר ממך, וגם נסתר מעינך הסכנות והניסיונות שחברך מתמודד איתן, והקשיים שיש לו בחיים וכו´.

לכן הרגל עצמך לדון אותו לכף זכות ולמצוא בו נקודות טובות, כדי לתת לו תקווה טובה שיאמין בעצמו שגם הוא יכול להצליח בעבודת ה´.


שאל בנו של החוזה מלובלין זיע"א על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך אני ה´", איך אפשר לאהוב יהודי שיש בו חסרונות ?

והשיב, ´כמוך אני ה´´, כמו שהקב"ה אוהב אותך על אף שיש בידך כל כך הרבה חסרונות, כי לב יודע מרת נפשו, וכל אחד יודע עד כמה אינו בסדר כלפי מעלה, ואף על פי כן הקב"ה אוהב אותך, כמו כן צריכים אנו לאהוב כל איש ישראל עם כל החסרונות שיש לו.


וכפי שהתבטא רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א: " מי שאוהב את הקב"ה אוהב את בניו, ומי שאוהב את בניו אוהב את הקב"ה ".

שנזכה!


שבת שלום!

יוסף יזדי וחברים מקשיבים.
התשובה
התשובה התקבלה מחברים מקשיבים בתאריך ט´ אייר ה´תשע"זהדפסה   שלח לחבר
התגובה  
שם
   
דוא"ל
   
כותרת

תגובות
טרם התקבלו תגובות
 
חפש