דיני יחוד: הגדרת ההלכה לאדם "פרוץ" לעומת כשר

מה הגדר של "פרוצים" לעניין איסור יחוד אשה עם שני גברים? האם אדם שחשוף למראות אסורים נחשב פרוץ?

תוכן התשובה:

שלום רב.

שאלתך היא שאלה מעניינת עד למאוד.

בהלכות ייחוד ישנו הבדל בין אדם כשר שמותר לו להתייחד עם שתי נשים, לבין אדם פרוץ שאסור לו להתייחד עם שתי נשים. בגמרא מובא ששני אמוראים אמרו על עצמם שאולי אינם נחשבים כשרים, אך רוב הפוסקים לא פסקו כך.

לדעתי במקום שניתן להחמיר בדבר יש להחמיר ולא להתייחד במקרה כזה. אך, במקום שבו לא ניתן להחמיר, ניתן להקל, ובייחוד אם בעלה של אחד הנשים נמצא בעיר, שאז מותר מהדין להתייחד איתה.

מקורות נוספים:

ציץ אליעזר חלק ו סימן מ אות ג

שבט הלוי חלק ה סימן רב

בהצלחה

עקיבא

akiva.ka@gjmail.com

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים
יא בתמוז התשעז
,
05 ביולי, 2017
הדפסה   שלח לחבר
התגובה  
שם
   
דוא"ל
   
כותרת

תגובות
 
חפש