האם אנחנו נציגים של הקב"ה

שלום הרב, לאחרונה חברה שלי שאלה שאלה באמצע הפסקה והיה על זה דיון גדול מאד שנמשך כמה שעות טובות. השאלה היא: האם אני, נערה דתייה נחשבת נציגה של הקב"ה? דעתי היא שאנחנו לא נציגים של הקב"ה. האם אני טועה?

תודה רבה

תוכן התשובה:

שאלה גדולה שאלתן.

דיון חשוב פתחתן. ראוי לדון בו, להעמיק וללמוד אותו.

כיון שהוא נוגע לעצם החיים שלנו. לתכלית חיינו, ולסוד קיומנו.

עם ישראל הוא עם ד'. כך נבראנו. ולשם כך נבראנו.

על ידינו מתגלת שכינה בעולם.

אנחנו קוראים בשם ד' בעולם, כמו אבותינו אברהם יצחק ויעקב, מודיעים ומלמדים לעולם כולו את האמונה בד', מביאים לעולם את דבר ד' שאין בכוחו של העולם להשיג וללמוד בעצמו אלא דרכינו.

לכן ישנם עמים שקשה להם עם האמונה שלנו, והם נלחמים בנו ושונאים אותנו.

בעצם קשה להם עם מי ומה שאנחנו מייצגים - רבש"ע.

הם מנסים לברוח ממנו, כיון שאין הם יכולים להבין את החיבור העצום הזה של רבש"ע לעולם החומר השפל.

זה נכון בלי קשר למעשים שלנו. עם כיפה או בלי כיפה, אנחנו קדושים.

יחד עם זה, ככל שאנו פועלים ועושים בעולם הזה כרצון ד', אנחנו נאמנים יותר לטבע שלנו, פועלים יותר את התפקיד שבשבילו נבראנו. נאמנים יותר למי שברא אותנו ומחיה אותנו בכל רגע ורגע על מנת שנפעל ונוסיף שם שמים וקדושה בעולם הזה.

נכון הוא שהסביבה מצפה ממי שחובש כיפה להיות ישר יותר, מוסרי יותר, טהור יותר.

כיון שהוא קיבל על עצמו עול מלכות שמים.

הוא לא מתבייש באמונה שלו, ובתפקיד שלו בעולם. והוא פועל לעשות אותו בצורה הטובה ביותר.

הוא נאמן למי שהוא, לנשמה האלוקית שבו.

זה לא אומר שהוא לא יכול ליפול. גם צדיקים גדולים נופלים 'שבע יפול צדיק'.

השאלה מה הוא עושה אחרי הנפילה. אם הוא שוקע בחטא, נדבק ביאוש, לא מאמין בעצמו ושוכח ח"ו את בוראו- יוצרו- המחייה אותו בכל רגע ורגע, אוהב אותו ומאמין בו.

או שהוא יודע לקום.

יודע להכיר שהנפילה היא רגעית- נקודתית. היא לא הוא.

והוא ממשיך לשאוף קדימה ולעלות מעלה מעלה.

הוא לומד מהנפילה ממה צריך להזהר, איך להתמודד נכון יותר.

ובכך יוצר מקפצה אדירה ממה שהיה נראה כמקום נמוך ושפל- בדיוק להיפך, מקום שבזכותו נבנה וגדל.

זכות גדולה להיות יהודי - בן של הקב"ה.

יחד עם אחריות עצומה - ששם שמים יתגדל ויתקדש בעולם.

'אשרי העם שככה לו, אשרי העם שד' א-לוקיו'.

בהצלחה לכולנו!

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים
כא בתשרי התשעח
,
11 באוקטובר, 2017




הדפסה   שלח לחבר
התגובה  
שם
   
דוא"ל
   
כותרת

תגובות
 




חפש