עולם הפוך - הפוך עולם - דבר תורה לפרשת לך לך

--לרפואת אילן בן חנה ומרינה בת פאולינה יחד עם כל חולי ישראל--

בפרשת השבוע, פרשת "לך-לך", אנו פותחים את סיפורו של אבי האומה – אברהם אבינו הנקרא גם "עמודו של עולם". דמותו ומפעלו מהווים את יסוד קיומנו, מופת ומגדלור על פיו דרכנו מכוונת "מעשה אבות – סימן לבנים".

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל נהג לומר שיש מצווה מדברי נביאים להבין, להכיר וללמוד מי הוא אברהם אבינו: "שמעו אליי רודפי צדק, מבקשי יהוה... הביטו אל-אברהם אביכם, ואל-שרה תחוללכם" (ישעיהו, פרק נ"א פסוקים א'-ב').

ללמוד עליו לא בתור איש פרטי בודד – אלא בתור אבי האומה הישראלית.

מכיוון שיש לא מעט מדרשים וזוויות מבט, ננסה להאיר זווית מבט נוספת שלא הוארה מספיק מדמותו וממפעלו של אברהם אבינו, ואולי נלמד ממנה על עצמנו.

אברהם אבינו היה אקטיביסט, בעל יוזמה ואסטרטג שפרץ דרך חדשה בעולם, והוביל את המהפכה הרוחנית-תודעתית מאלילות לאמונה באל אחד.

המפכה הייתה אחת המהפכות הרוחניות החשובות ביותר והקשות ביותר בתולדות האנושות, שקידמה את האנושות אל העתיד.

מהפכה זאת לא הייתה ספונטנית שנוצרה מעצמה באקראי או כתגובה למצב קיים, אלא מהלך מחושב היטב יזום ומתוכנן בעל אסטרטגיה ברורה, שהתמודדה עם קשיים שעמדו בדרכה ומצאה להם מענה.

הכתובים ומדרשי חז"ל משרטטים לנו תמונה שלמה על אסטרטגיית אברהם אבינו בהובלת המהפכה. ננסה לעבור על השלבים השונים תוך ציטוט מפסוקים, ממדרשים ועוד:

*

החתלה – מהפכה רוחנית-אישית: "התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה... ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם. עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה" (רמב"ם, עבודה זרה, פרק א' הלכה ג').

בכל מהפכה שהיא, קודם כל צריך לחפש! אברהם אבינו חיפוש האמת ויושרה בצורה אינטלקטואלית, בשאילת שאלות, באומץ וללא מורא. ומתוך כך מהפך מאלילות לאמונה בריבונו של עולם "בעל הבירה".

אברהם לא נולד בעל תפיסת עולם שונה אלא היה חלק מאותה התרבות סביבו. הדרך של אברהם להסתכל מעבר למה שקיים ולנסות להבין את התמונה מעבר למה שידוע, הובילה אותו לגיבוש תפיסת עולם של אמונה בא-ל אחד, וליזום מהלך עתידי ממושך להובלת האנושות.

*

שלב ב' – תנועה נגד הזרם: "מהו העברי? שכל העולם כולו לעבר אחד והוא היה לעבר אחד, והיה אוהב להקדוש ברוך הוא ועובדו" (פסיקתה רבה, ל"ג).

כשאנו יודעים בבירור מהי הדרך הנכונה ואנו רוצים לחולל שינוי – יש ללכת מנגד (לא באלימות דווקא) הדבקים בדרך האחרת ולקחת את הסיכון שנשאר לזמן מסוים בודדים.

כדי להוביל את השינוי היה צריך אברהם אבינו לנוע "נגד הזרם" ללא חשש.

*

שלב ג' – התייעצות: "מלמד שזימן הקב"ה לאברהם אבינו ב' כליותיו כשני חכמים, והיו מבינות אותו, ויועצות אותו ומלמדות אותו חוכמה" (אבות דרבי נתן, ל"ג).

על מנת להשפיע בצורה נכונה, צריכה להיות תכנית פעולה ובשבילה – מדריך או יועץ.

התכנית של אברהם הייתה צריכה לתת מענה לשאלות – כיצד לשכנע להצטרף למהפכה בבחירה ולא בכפיה בכוח (במודע או בתת מודע) עם מחסור באמצעי פרסום ותקשורת המונים? וכיצד להתמודד עם מכשולים שעמדו בפניו וסיכנו את חייו? לכך צריך מורה שילמד וייעץ.

*

שלב ד' – בצורה ישירה: "התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם... ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה (=בורא) העולם" (רמב"ם, שם).

ברגע שהתכנית מוכנה, הולכים לאנשים ומסבירים להם את הדרך בצורת שיח ולא בצורה אלימה. אלימות לרוב מרחיקה.

אברהם מוביל את המהפכה בעצמו בצורה ישירה על ידי דו-שיח ושכנוע, התדיינות אמונית-פילוסופית ומעשה שיעמיד את האבסורד מול כולם.

*

שלב ה' – קיבוץ: "והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא... כל אחד לפי דעתו" (רמב"ם, שם).

כשמובילים מהפכה צריך להשתדל לשוחח בענווה ובשמחה אמיתית עם כל אחד לפי רמתו ולא לזלזל בו.

לאחר הצלחתו הגדולה ועמידתו בקשיים ובמבחנים במסירות נפש, יצא אברהם אבינו למסע עולמי בן 30 שנה מחרן לארץ ישראל, לפרסום האמונה. בדרך כינס את קהילת המאמינים הראשונה שבקרוב יהיו "חניכיו ילידי ביתו" (בראשית, פרק י"ד פסוק י"ד).

*

אחרון – ללמד: "מלמד שהקריא אברהם שמו של הקב"ה בפי כל עובר ושב. כיצד? לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו. אמר להם - וכי משלי אכלתם?! משל אל עולם אכלתם! הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם" (מסכת סוטה, דף י' עמוד א').

ההשפעה היא לא רק בדיבור אלא גם בהארת הדרך בצורה אמיתית לאנשים המעוניינים לבוא ולהקשיב

אברהם יוצא לדרך לבדו. הוא מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. כאשר הוא מגיע לארץ ישראל הוא פותח אכסניית חסד ב"אשל" הפתוחה לכולם, ובה נחשפים בצורה ישירה לאמונה החדשה בא-ל אחד.

*

כל האמצעים הללו, כל אחד בפני עצמו וכולם כמקשה אחת – היו למהלך אסטרטגי אחד, ששינה את העולם והוביל אותו לעידן חשש!

מכל שלב ניתן ללמוד דרכים לשינוי עצמי אמוני, אם נשתדל בעזרת השם נצליח, הקב"ה בוחן את ההשקעה יותר מהתוצאות!

שבת שלום, חורף טוב וב"הצלחה רבה!

חברים מקשיבים

תוכן התשובה:

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים
ה בחשון התשעח
,
25 באוקטובר, 2017
הדפסה   שלח לחבר
התגובה  
שם
   
דוא"ל
   
כותרת

תגובות
 
חפש