מה הכונה כחול אשר על שפת הים

אלוקים אמר לאברהם אבינו בחומש בראשית " כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככובי השמים וכחול אשר על שפת הים"... אלוקים הבטיח לאברהם שצאצאיו יהיו כל כך הרבה שלא יוכלו לספור אותם וכיום היהודים מהווים רק משהו כמו אחוז או שניים מכלל העולם, איך זה ייתכן ?

תוכן התשובה:

שאלה יפה.

אכן יש דיון בין המפרשים האם הבטחת הזרע, הינה הבטחה שעברה רק ליצחק וממנו רק ליעקב (כהבטחת הארץ). או שזו ברכה שנתברך בה אברהם, וממילא כל צאצאי אברהם- רבים רבים הם, בני ישמעאל, בני קטורה, וכן בני עשיו בן יצחק. חשבון פשוט של באי עולם ע"פ פירוש זה, בהחלט רוב העולם 'שלא יספר ולא ימנה מרוב'.

לפי הפירוש שהבטחה זו היא רק לבני יעקב מפורש בכתוב 'ואת בריתי אקים את יצחק' ניתן להסביר בכמה דרכים:

1. ביטוי לקושי למנותם. כשם שהכוכבים פזורים ברחבי השמים ואי אפשר למנותם, כך גם עמ"י נמצא בכל רחבי העולם, ע"מ לקרב לעבודת ד', ואי אפשר למנותם.

יש המחלקים ששני משלים נזכרו בכתוב. ישראל משולים לכוכבי השמים ושאר צאצאי אברהם- משולים לעפר. כדאי לעיין בהסבר זה, העונה גם על השאלה למה נאמרו שני משלים ומה כל אחד מהם מוסיף.

2. אנו יודעים שרוב עמ"י שגלה ונתפזר בעולם, לא ידוע לנו (10 שבטים) בגדר 'נדחי ישראל'. עליהם אנו מתפללים כל יום 'מקבץ נדחי עמו ישראל'.

3. יש ביטוי בחז"ל לתכונות של מי שראוי לגיור, כל מי שיש בו מהתכונות הנזכרות בצאצאי אברהם אבינו 'רחמנים ביישנים גומלי חסדים'. ומכאן סימן לשייכותם של גויים רבים לזרע אברהם אבינו, ולעם ישראל.

4. ובזה גם הבטחה למציאות העתידה ש'מלאה הארץ דעה את ד'', שרבים מעמי הארץ מתגיירים.

יש עוד. 'הפוך בה והפוך בה דכולה בה'. חילך לאורייתא, חזק ואמץ!

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים
י בחשון התשעח
,
30 באוקטובר, 2017
הדפסה   שלח לחבר
התגובה  
שם
   
דוא"ל
   
כותרת

תגובות
 
חפש