רוצה רק אותך - דבר תורה לפרשת תרומה

כמעט חצי מספר שמות עוסק במשכן. בהוראות איך לבנות בית לה', איך להוריד שכינה לעולם.

ואת כל הפרשיות האלה קוראים בחודש אדר- אדר מלשון לדור.

ה' דר אצלנו במקדש וגם במקדש הפרטי שאנחנו בונים לו.

אני רוצה לעסוק הפעם במנורה.

המנורה מגלה לנו מאיפה האור שלנו בחיים מגיע. ואיך הוא יורד לתוך העולם הזה ואיזה כלים אנחנו מכינים לו ובאיזה שמות אנחנו קוראים לו.

הפעם השניה שהמנורה נזכרת: פרשת בהעלותך. מה כתוב שם?

מדרש: ד"א - זה שאמר הכתוב (תהלים קלט, יב) 'גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה' , ולנו אומר בהעלותך? (האור והחושך שווים לפני ה' אז מדוע ה' אומר לנו להדליק לו נרות?)

למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך תדע שאצלך אני סועד ...לך ותקן לי. הלך אוהבו והתקין מטה של הדיוט מנורה של הדיוט ושלחן של הדיוט. כיון שבא המלך באו עמו שמשין סיבבו מיכן ומיכן מנורה של זהב לפניו. כיון שראה אוהבו את כל הכבוד התבייש והטמין את כל מה שהתקין לו שהיה הכל הדיוטות. א"ל המלך לא אמרתי לך שאצלך אני סועד?? למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אוהבו: ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והטמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות. אמר לו המלך: חייך שאני פוסל את כל כליי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך.

זה מדרש מדהים. מה כתוב בו? שיש מלך שיורד מהשמים ויש לו צבאות של מלכים ובריאה שהוא יצר ועשה ומחיה בכל רגע ומכל מה ששייך לו הוא בוחר לאכול אצל מישהו שמכונה אוהבו.

אוהבו- תואר שלא שייך אפילו מלאכים: בתפילה אנחנו יכולים לראות ביניהם אהבה: כולם אהובים... אבל לא מופיע בשום מקום שהם מכונים אהוביו של ה'. כי הם לא.

אהבת ה' מושג ששייך אלינו ורק אלינו.

הרב מרדכי: באהבה אפשר להדלק ולהכבות, וליפול ולקום, ולנגב דמעות ולכתוב מכתבים ולסלוח ולהתחיל מחדש ולהאמין בטוב. ולראות אור במקום שכולם רואים בו חושך, ולהאמין שבהסתרה יש אהבה גדולה.

בפרשה הזאת ה' אומר לנו אתם יכולים לתת לי. ואני רוצה שתדעו את זה. תמיד אתם חושבים שאתם לא יכולים וגם שאין לכם מה לתת. אז כאן ה' אומר לנו את שני הדברים האלה: אתם יכולים לתת ויש לכם מה.

מתאווה הקדוש ברוך הוא לדירה בעולם הזה. כי הוא רוצה להיות איתנו והוא רוצה שאנחנו נכין לו את הבית הזה. ושהבית הזה יהיה מאיתנו.

מקום שהמלך הולך בו בנעלי בית, בא לנגב חומוס והוא רוצה רק את האוכל שלנו.

לא מלאכים ולא שום דבר אחר.

ואת זה המנורה באה להגיד לך : תדעו, רק בשלכם אני משתמש.

חודש טוב ושבת שלום,

נועה וחברים מקשיבים

תוכן התשובה:

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים
ל בשבט התשעח
,
15 בפברואר, 2018
הדפסה   שלח לחבר
התגובה  
שם
   
דוא"ל
   
כותרת

תגובות
 
חפש