כתבוני לדורות - דבר תורה לפורים

חז"ל אומרים בגמרא במגילה שהרבה נביאים נתנבאו לישראל, כפליים כיוצאי מצרים.

ובכל זאת אנו מוצאים מספר מצומצם בהרבה של נבואות בתנ"ך, שכן חז"ל מסבירים שלא כל נבואה נכתבה, אלא רק נבואה שנצרכה לדורות נכתבה - ונבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה.

ודברי חז"ל מצריכים ביאור - שכן מצאנו הרבה בנביאים, שמתנבאים נבואות רבות על עמון על מואב על אדום ועוד עמים נוספים שכבר אינם קיימים.

מכאן עולה השאלה - מדוע נכתבו נבואות אלו (=מגילת אסתר)?

במה הן נצרכו לדורות?

מבאר הרב נבנצאל בספרו:

מבואר במדרש שהאדם הוא עולם קטן. בתוככי כל אדם ואדם (שלא מתקן את עצמו) ישנה בחינה של 'עמון', בחינה של 'מואב' ושל 'אדום'.

למשל: מידת הקמצנות או חוסר אהבת חסד או חוסר הכרת הטוב - בא לידי ביטוי קיצוני אצל עמון ומואב כמו שהתורה מעידה עליהם, שלא קידמו את ישראל בלחם ובמים בצאתם ממצרים.

זה קיים למעשה אצל כל אדם במידה מסוימת, וכנגד זה הוצרכו הנבואות אלו לדורות - לתקן את 'המואביות' ואת 'העמוניות' שבתכונו.

כך גם בנוגע לעמלק שמופע במגילת אסתר.

בכל אחד ואחד מאיתנו ישנה מידה מסוימת של 'עמלקיות', של "ולא ירא אלוקים' שנאמר בעמלק. ומצוות מחיית עמלק קיימת גם כנגד העמלקיות הזאת.

על עמלק נאמר "אשר קרך בדרך'.

אחד מתכונות 'העמלקיות' הזאת שיכולה להיות קיימת אצל האדם זה הקירור בעבודת ד' - לעבוד את ד' בלי חיות ובלי שמחה, מבלי יראת אלוקים.

כנגד זה אנו לומדים מפרשת עמלק, ממגילת אסתר ומפורים בכלל למחות את הזכר של עמלק בתוכנו - ולעבוד את הקב"ה בשמחה ובחיוניות, מתוך יראה.

וכן, כמו במגילה, כשהמן=עמלק "מקרר" אותנו וגורם לנו לנפילות וכדומה - אנו = עם מרדכי לא נכרע ולא נשתחווה, אלא נמשיך לקום ולעבוד את הקב"ה מתוך שמחה!

פורים שמח ומבדח!

מאור צוברי וחברים מקשיבים

תוכן התשובה:

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים
יב באדר התשעח
,
27 בפברואר, 2018
הדפסה   שלח לחבר
התגובה  
שם
   
דוא"ל
   
כותרת

תגובות
 
חפש