מעלת השירה - ד"ת לשביעי של פסח

(מתוך נתיבות שלום לשביעי של פסח)

חז"להפליגו בגודל מעלת השירה (שמ"ר כג, ד):

מיום שברא הקב"ה את העולם ועד שעמדו ישראל על הים לא מצינו אדם שאמר שירה להקב''ה אלא ישראל. ברא האדם הראשון ולא אמר שירה, הציל אברהם ולא אמר שירה, וכן יצחק וכן יעקב... כיוון שבאו ישראל לים ונקרע להם מיד אמרו שירה לפני הקב"ה. אמר הקב"ה לאלו הייתי מצפה.

ועוד אמרו חז"ל על חשיבות השירה (שם א):

"אז ישיר משה" הה"ד " נָכוֹן כִּסְאֲךָ מֵאָז מֵעוֹלָם אָתָּה " (תה' צג:ב) אמר רבי ברכיה בשם רבי אבהו, אף על פי שמעולם אתה, לא נתיישב כיסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה, לכן נאמר "נכון כיסאך מאז", מ"אז ישיר".

אם כן, מה מיוחד כל כך בשירה הזו שהיא מנכיחה את שם ה' בעולם, ועליה הקב"ה אומר "לאלו הייתי מצפה"?

ומבארים ששירה זו של ישראל לא הייתה שירה בפה אלא שירה פנימית של הנשמה, שפרצה ועלתה מאליה מכל המציאות הנשגבה של יציאת מצרים ואכילת קרבן פסח. ואף ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, כמאמר חזל. כל זה מלמדנו ששירה זו כללה גם את האנשים השפלים והחמריים ביותר בעמ"י. היא הגיעה מלמטה ובקעה כלפי מעלה.

כל זה מבאר לנו מהי מעלת השירה והיא בעת שיהודי שמח ומאושר עם השם יתברך, ומרגיש איך שכל הנהגת הבורא היא כולה חטיבה אחת של חסד ורחמים.

פתאום הכל מסתדר, פתאום אתה מבין שגם לייסורים שעברת בדרך הייתה תכלית. אתה רואה, ומבין ומודה על השתלשלות מסע חייך.

וזו הייתה דרגתם של בני ישראל בעת השירה על הים, שהרגישו בבירור שכל היסורים שסבלו במצרים היו אך ורק מתוך רצון הקב"ה להוליכם לקראת הטוב, והכירו שכל מה שעבר עליהם היה דרוש ומוכרח כדי שיהיו מוכשרים לגילוי הגדול הזה שבו ראתה שפחה על הים וכו'. וממילא היה הכל כדאי, ומתוך הכרה זו "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו לה'".

כמה מופלא זה. ההבנה השלמה שעולמו של הקב"ה כולו חסד, ושהוא ברא אותו כדי להיטיב לברואיו.

אמנם האנשים הגדולים שבעם ישראל גם מקודם האמינו וידעו שהקב"ה כולו חסד, אך על הים, אפילו השפחה, אפילו האנשים הפשוטים ביותר היו בדרגה זו.

וזה המסר גם לנו, אנו הרואים את העולם מלא תלאות וצרות. ושאלות קשות מתעוררות בליבותנו. כמו אז, כן היום. כל הכאב והקושי יתבהר בעת התיקון הגמור, כשיראו כולם שכל הנהגת הבורא יתברך מאז ומעולם הייתה רק לטובה להיטיב לברואיו, וכל התלאות והצרות היו להכשיר את העולם ולהביאו אל התיקון הגמור. ואז בשוב ה' את שיבת ציון ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה.

ומהלימוד הזה של בני ישראל המרננים בכל אבריהם בשירת הים, נלמד אנו להתחזק באמונה בחסדו ובטובו הגדול של הקב"ה, גם בעת ההסתר, ובעזרת ה' נזכרה לראות את הישועה השלמה ולרנן מבשרנו לא-ל חי בקרוב ממש, ישועה פרטית לכל אחד ואחת וישועה כללית לעם ישראל.

חג שמח!!

מעיין וחברים מקשיבים

תוכן התשובה:

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים
כ בניסן התשעח
,
05 באפריל, 2018
הדפסה   שלח לחבר
התגובה  
שם
   
דוא"ל
   
כותרת

תגובות
 
חפש