הדרת נשים
כרונות ילדות בכיתה ב´ שבברכות השחר הבנים עומדים ומברכים בקול גדול "שלא עשני אשה" וכל הבנות משיבות, פעמים בבושה ופעמים בהתרעמות שכנגד, "שעשני כרצונו". וזהו, היום כבר התחילו התהיות. כבר התפרצו בי מחשבות, איפה הענין של עשני כרצונו? למה? תמיד אומרים שהבסיס של הבית זה מי? הגבר, הרי האשה היא סך הכל אותו "עזר כנגדו" שעוד הוסיפו על כך "והוא ימשול בך". מי זכה למצוות תלמוד תורה? הגבר, כי נשים פשוט פטורות וסך הכל מקבלות שכר על הבאת בניהן ובעליהן למקום תורה. תודה רבה.
נתנאל וייל

הדרת נשים צועקים כולם. אין, אפילו בבחירות האחרונות זה לא פסח. נמצא בכל מקום ובכל פינה. 

רוצים להוציא מחוץ לחוק מפלגה כזו או מפלגה אחרת בגלל שאין בה נשים. זה פוגע במעמדן של הנשים. ואילו, מהצד השני של המשוואה, גם ועדת הבחירות עמדה בעצמה בפני השאלה למה יש לה רק שתי נשים מתוך שלושים ושבעה חברים?!

ושוב פעם אנחנו מוצאים את עצמנו בשאלה מי זו האשה הדומיננטית והחזקה?

ולא, אין פה כוונה למישהי מסוימת. השאלה היא יותר כלפי עצמנו.

מי זו האשה החזקה? איך היא מוגדרת? מי היא ומה היא?

זכרונות ילדות בכיתה ב' שבברכות השחר הבנים עומדים ומברכים בקול גדול "שלא עשני אשה" וכל הבנות משיבות, פעמים בבושה ופעמים בהתרעמות שכנגד, "שעשני כרצונו".

וזהו, היום כבר התחילו התהיות. כבר התפרצו בי מחשבות, איפה הענין של עשני כרצונו?

למה?

תמיד אומרים שהבסיס של הבית זה מי? הגבר, הרי האשה היא סך הכל אותו "עזר כנגדו" שעוד הוסיפו על כך "והוא ימשול בך".

מי זכה למצוות תלמוד תורה? הגבר, כי נשים פשוט פטורות וסך הכל מקבלות שכר על הבאת בניהן ובעליהן למקום תורה.

תודה רבה.

ובכלל, ברובד הכי פשוט, מי יודע בכלל אם אשה יהודיה? היא לא כמו בן שיש לו ברית מילה!

אז מה?! מה שעשני כרצונו?!

זה פרס ניחומים? הרי הבנים כבר בירכו בקול "שלא עשני אשה" כאילו האשה היא מוקצה מחמת מיאוס לכל הפחות.

האם אין לאשה מעלה?! האם היא לא חשובה?!

 

ועם כל המחשבות אי אפשר להישאר בשאלות. זה פשוט לא הגיוני שיש משהו שהוא כזה בדיעבד, שאין לו מעלה ואין לו חשיבות.

הרי תמיד גדלנו על זה שאין משהו סתם בעולם של הקב"ה והאדם הוא בעל מעמד מיוחד. ברור לי שזה לא פסח גם על האשה, הרי אפילו העיתונות, העם כולו עוסק בשנה האחרונה, לפחות בצורה מאסיבית וגלויה, על מעמד האשה. ולא שהעיתונות קובעת מה חשוב, אבל, בכל זאת ...

אז אולי שווה באמת לבדוק בהתחלה. אולי שם אמצא תשובה.  

אז התחלתי באמת לחשוב במובן הכי פשוט מה הופך את האשה ליחודית ומה מיוחד אצלה שאין אצל גברים? משהו שאפילו הם יסכימו.

דבר ראשון, ואולי הכי ברור כי זה תלוי בדבר פיזי, עצם העובדה שאשה יכולה להכנס להריון וגבר לא. אבל, מצד שני, זה לא כזה מנחם כי בסופו של דבר זה הקללה של האשה! "בעצב תלדי בנים".

אולי זה בעצם כל הענין? דוקא בגלל שזה כל כך מיוחד אצלה, כל כך היא, זו הקללה של האשה. ככה לגעת בבטן הרכה (תרתי משמע).

אצל הגבר זה הצד הפיזי החיצוני של עבודה ואילו אצל האשה זה משהו שבתוכה ויחודי לה.

אופ!! בכל זאת, זה פשוט לא מסתדר לי! אז מה אם זה מיוחד באשה? אז מה אם בגלל שזה הנקודה הרגישה אז הקללה היא שם?

מה בכלל כל כך מיוחד בזה? אפשר לחשוב, אז היא מולידה ילדים ... יופי. עוד יהודים. כאילו זה תלוי רק בה. שלום שלום.

גם צריך את האיש שבסוף, הוא זה שקובע את השבט. אז מה נשאר לאשה? מה היא כבר קובעת?

היא קובעת לאיזה עם שייכים. זה מה שתמיד לימדו אותנו. העם לפי האשה ואילו השבט זה לפי האיש.

אז אולי זה חלק מהענין של האשה, אולי זה מה שזורם בתוכה. אולי בסוף באמת הכל נמצא בתוך האשה, הכל בצד הפנימי שלה ואצל האיש הכל חיצוני.

כאילו אצל האיש הכל מוחצן, לכן גם יש לו ברית מילה, לעומת מה שכולם יגידו על נשים שיותר רגישות, משהו פנימי שכזה, ולכן ההמשכיות הכי פשוטה של עם ישראל עובר בהכרח דרך האשה. זה חלק מה-ד.נ.א. שלה ואין מצב שזה לא עובר לצאצאים שלה.

כאילו לחשוב על זה שמישהי שמתחתנת ח"ו עם גוי - הילד שלה יהודי ויהי מה. לעומת זאת, מישהו שמתחתן ח"ו עם גויה - הילד הוא גוי לא יעזור כלום! אז מה אם הוא יהודי? מקסימום יקראו לילד "זרע ישראל" אבל, יהודי הוא לא.

וואלה, מתחיל להישמע לי טוב שבאמת האשה היא העיקר, באמת "עקרת בית", ולא מצד "נשים למטבח".

אבל, זה עדין לא ברור לי.

מה עם כל השאר? בכל זאת, בבראשית זה נשמע שלאיש יש את העוזרת הקטנה הזו - "עזר כנגדו". הוא לא יכול להתמודד לבד?

אז מסתבר שלא. אבל, למה לכתוב את זה בצורה שגורמת לכולם להבין שהגבר הוא בראש הפירמידה והאשה מתחתיו? הרי בסוף היום, האשה היא גם חלק ממנו שכן היא נבראה מצלע שלו!

או אולי זה חלק מזה.

כשיוצאים שניה מהקופסא מבינים שהאשה נבראה ממשהו שהוא ברמה מעל הבריות שהיו עד אז, עד שהקב"ה ברא את האיש. היא לקוחה מהצלע של מי שנמצא בראש הפירמידה אז אולי זה בעצם מציב אותה מעל האיש.

לכן, אולי, באמת יש פחות ציווים לאשה כי הכל באמת מגיע מתוכה. היא לא צריכה שהקב"ה יבוא ויגיד לה את כל הציוויים של תפלה, דברים רגשיים כאלה, בגלל שזה קיים אצל הנשים כמשהו עמוק כזה, ושוב פעם משהו פנימי. משהו שמאפיין אותה שהיא לא צריכה את העמל הקשה של הגברים כדי למסד את הקשר עם הקב"ה. לכן, גם התפקידים של האשה שונים משל האיש.

לפי מה שמצטייר אצלי עכשיו בראש, אז יש לי הבנה שגם זה שיש לאשה את הכח להוליד זה לא בגלל שזה המהות של האשה אלא בגלל שזה נובע מהמהות הנשית.

אבל, אז קשה לי למה הציווי הזה של "פרו ורבו" זה של האיש? למה לקחו לנשים את הציווי הזה ונתנו לה "פטור"? אז נזכרתי בכל מיני דברים על תהליכי הלידה. סכנת נפשות וכל מה שקשור לזה והבנתי שזה קשה לזה שמצווים מישהי על משהו שהיא נכנסת אליו ביודעין שהיא תברך אחרי זה ברכת הגומל. ממש סכנת נפשות. ובכל זאת, רואים שדוקא אצל בנות הרצון להוליד ילדים זה יותר גדול מאצל בנים. כנראה שזה באמת משהו טבעי אצל נשים. את המחשבה הזו ראיתי גם במשהו שכתב המשך חכמה:

"לא רחוק הוא לאמר הא שפטרה התורה נשים מפריה ורביה וחייבה רק אנשים כי משפטי ה' ודרכיו דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ולא עמסה על הישראלי מה שאין ביכולת הגוף לקבל, ומכל דבר האסור לא מנעה התורה בסוגה ההיתר ... ואם כן נשים שמסתכנות בעיבור ולידה ומשום זה אמרו מיתה שכיחא ... לא גזרה התורה לצוות לפרות ולרבות על אשה ... רק לקיום המין עשה בטבעה שתשוקתה להוליד עזה משל איש  ... עוד יתכן לאמר בטעם שפטרה התורה נשים מפריה ורביה משום דבאמת הלא הטביעה בטבע התשוקה ובנקבה עוד יותר ...".

זה רק מחזק את מה שהבנתי לפני זה שבאמת הקשר הזה של מה ה' דורש חי בנשים יותר. זה טבעי יותר מאשר לגברים. זה לא שיש זלזול בקשר של הבנים, בכל זאת יש להם מעלות מסוימות אבל, וואלה, אני רואה שבאמת יש גם מעלה לנשים וזה לא שנשים הן תוכנית גיבוי או בְּרָרָה. לכן, מעכשיו, יש לי מחשבה אולי שהפירוש של "כנגדו" זה לא במובן הרגיל של דברים מתנגשים אלא, דברים שהם בעלי אותו מעמד.

זה לא שהאשה מתחת לגבר אלא שהיא כנגדו - שהדרגה שלה שווה לשלו, אם לא יותר. ועכשיו, לאחר הקללה מה נעשה? יש עוד משהו שירד בעולם וזה מה שכתוב "והוא ימשול בך". זה לא המצב שהיה לפני הקללה במציאות יותר מעולה וטובה, ופה מתחילים מחשבות מה זה באמת מעמד האשה.

ובמחשבה שניה, מעבר לקללת האשה יש פה גם מימד של קללה לאיש שצריך לדאוג כבר לא רק לעצמו אלא גם לאשתו שהיא במעמד שלו (לפחות עד עכשיו, לפני הקללה) והאחריות הזו היא כנראה אחריות שהיא קשה יותר. אחריות שניתנה לו אחרי שהוא האשים את אשתו בחטא במקום להודות על המפלה שלו בעצמו. אז אולי עכשיו, אחרי שהוא האשים אותה, אומרים לו אם כך - קח אחריות. נראה מי באמת מוביל את הבית, מי באמת אחראי על הצד הפנימי של החיים ואז הוא יגלה שהוא אחראי על מעשיו ויגלה את מדרגת ומעלת האשה וגם יבין שלא סתם האשה אחראית על הבית.

ואם חוזרים שניה למקום של "עזר כנגדו" במובן מעמד שווה אז יש לי גם הבנה שזה בסדר גם אם יש שוני.

אז לא תמיד אשה יכולה לעשות מה שגבר יכול לעשות אבל, זה גם עובד בצורה הפוכה. יש דברים שהאשה יכולה לעשות שהאיש לא יכול לעשות (ולא רק לידה).

זה פשוט להבין שכנראה יש תפקידים שונים לאשה מאשר לאיש והכל נובע ממשהו שהוא יותר עמוק מסתם משהו חיצוני. כנראה זה תלוי במה שפנימי לנו. בסוף, המבנה של האשה שונה משל האיש וברור שזה משפיע ועצם זה שאנחנו שונים נותן את הכח להשלים בין בני זוג (כמובן, עם העזרה של הקב"ה).

כל אחד מיוחד ואולי זה בכלל הענין של "שעשני כרצונו". אצל נשים אין משהו באמצע בינן לבין הקב"ה אלא קשר ישיר שלא מוגדר על ידי שלילה של "שלא עשני אשה". זה מוגדר על ידי עצמו - "שעשני כרצונו".

ואולי יש עוד כמה שאלות ותהיות שנשארו מעט פתוחות ועוד דברים שצריך להבין. אבל, בהתבוננות הזו שעשיתי עד עכשיו נראה לי מצאתי לעצמי תשובה טובה ומספקת. תשובה שנותנת לי לצאת מהמגננה ולהבין מי זו האשה הדומיננטית והחזקה.

אז מפה מה שנשאר לי זה להמשיך לברר ולהעמיק ולבנות עוד קומה והבנה.

 

אז את, כן את שקוראת את הדברים האלה (וגם אתה, ואולי במיוחד אתה) אל תחשבו שאין ערך לנשים. יש להם המון ועם כל הציטוטים שאוהבים לצטט מחז"ל על זה שהגברים הם יותר חשובים מנשים תזכרו שהם גם אמרו לכבד את האשה ועוד דיברו הרבה בשבח האשה ועל דרגתו הפחותה של האיש. ובסוף, רק כדי שלא נשכח, "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל" (ורואים את זה לאורך הדורות. החל מהברכות שהיו בזכות האמהות, מרים בדבריה לעמרם, בחטא העגל - עם המראות, דבורה, יעל ועוד רבות).

בסוף, האשה בהרבה מובנים עומדת מאחורי צביונה של הבית ושל המשפחה. היא עיקר הבית והיא זו ששולחת את הבנים ואת הבעל לעשות את מה שמצווה עליהם - ללמוד תורה - והיא מקבלת על זה שכר כי היא זו שבעצם דואגת שיהיה את כל הבנין של הבית. היא פועלת מבפנים.

אז אל תחשבו שהאשה היא ככה משהו נחות וחסר מעמד. האשה היא "אם כל חי"!

זה מה שיצא לי מכל השאלות והמחשבות שלאחר כל הבירור הזה. עם קומה מעל והבנה יותר עמוקה ובלי כל ההתנצלויות והסליחות.

"שעשני כרצונו" זו בהחלט קביעת עמדה ולא אמירה מבישה.

אז לכן, הבנות הצדיקות, אשריכן שאתן מצעידות את עם ישראל קדימה. בונים אותו וגואלים אותו!

הרבה הצלחה!

 

[ולמרות שאין הערות שוליים:-]

רק חשוב לציין שהדברים נכתבו על בסיס דברי חז"ל והמפרשים ולא באמת נכתבו במחשבות חסרות בסיס וגם לא באו לסתור את המעלות ואת היחודיות של האיש.

 הדפסה   שלח לחבר
התגובה  
שם
   
דוא"ל
   
כותרת

תגובות
1.
ללא נושא
אלמוני/ת (3/18/2013)
ומה עם לימוד תורה של האישה?
ברור שיש שוני בין המינים, אבל מה, התורה היא גם שלי, אני גם רוצה להגיע להשגות בעבודת ה´, לדעת מעבר, להשפיע, ואת זה אני יכולה לעשות רק ע"י לימוד תורה לתחומיה השונים- משנה, גמרא, רמב"ם, שו"ע ואחרונים.
אני לא חייבת לעשות דברים רק בשביל הבית שלי או בשביל בעלי.
אני לא חיה בשביל אף אחד, רק בשביל עצמי ועבודת ה´ שלי.
2.
יש לימוד תורה לנשים
שי (4/9/2013)
שלום לאלמונית הנסתרת והנכבדת!
בהנחה שזו באמת נקבה לאור ניסוח הדברים.

אני לא חושב שנאמר פה שאין מקום ללימוד תורה לנשים.
זה לא שאת עושה רק לביתך ולבעלך.
את פשוט במקום גובה יותר שגם מוביל.
זה חלק ממה שקורה כשאת חיה לעצמך.
אם למישהו יש כוחות להיות מנהיג והוא לא מנהיג זה נקרא שהוא חי לעצמו?
הוא מועל במה שהקב"ה נתן לו!
אז אם את רוצה לחיות רק לעצמך במובן הצר והמצומצם שיהיה בהצלחה.
אם את רוצה לחיות לעצמך במובן הרחב שזה אומר לא רק ללמוד לעצמך את התורה שלך אלא גם להוביל את הפנימיות של הבית שלך תבורכי.
נראה לי לדברים האחרונים התכוונו במאמר.
זה לא סותר את הלימוד שלך ואת העשיה שלך.
אולי גם הפוך, זה בא להעצים את זה.
בהצלחה בבנין הבית מתוך תורתך
3.
ללא נושא
אלמוני/ת (7/2/2013)
רציתי להקשות. הרי ברור שמעמד האישה פחות, וזה מתבטא במקום ובצורה שרגילים אליה: בית הכנסת. אז אולי אני נשמעת רפורמית, אבל האמת היא שזה מפריע לי איך שמושיבים את הגברים מקדימה והם מנהלים את התפילה, ואנחנו צריכות לשבת מאחורה, ולאף אחד לא משנה מה איתנו. הגברים צריכים מניין. אבל מה זה משנה כמה נשים באות? לאף אחד לא משנה אם הן באו בכלל. את יכולה לתאר לעצמך כמה זה לא נעים להגיע לבית כנסת ולהיות היחידה בעזרת נשים (עזרת נשים? מה אנחנו- מצורעות? ) בלי מספיק גברים אי אפשר להתחיל, אבל נשים... יאלה שישארו בבית לשמור על הילדים שלנו. והם גם מובילים את התפילה. אז את יכולה להגיד שכל זה מטעמי צניעות אבל קשה לא לראות כאן את החוסר שיוויון.
4.
אני פמניסטית גאה!
אלמוני/ת (12/9/2013)
אחותי,
בתכל´ס, ובלי ליפות את המציאות זה נשמע שאת צודקת.
באמת על פניו נראה שאנחנו, שהאשה, מצורעת, והיא, ורק היא, נמצא במקום הסגר. הענין הוא שאנחנו צריכות לזכור שגם עזרת הגברים יכולה להיתפס כך, במיוחד לאור הפסיקה שנוגעת במחיצה חד-כיוונית (שלמיטב זכרוני היא כזו שהנשים יכולות לראות דרכה ולא הגברים - אז מה הגברים הם מוצג ראווה? ברור שלא).
צריך לצאת קצת מתוך הדוגמאות לתוך התוכן של הדברים.
הרי כל ענין התפלה והחיוב של הגברים לעומת הנשים שונה.
זה נושא אחר שמן הסתם צריך לצלול לתוך העומק שבו.
האם זה אומר שמעמד האשה פחות בגלל שאנחנו לא מחויבות במצוות של האיש? לא ממש.
הרי גם לנו הנשים יש מצוות שהגברים לא יכולים לקיים.
אז אולי הגיע הזמן להשתחרר מהתפיסות הקודמות וללמוד קודם כל על הפנימיות שלנו.
אפשר וצריך ללמוד על עולמו הפנימי של הגבר, לא רק בצד הפילוסופי פסיכולוגי, אלא בצד של תורה פנימיות והמבנה האלוקי שבו, ובמקביל, ובמיוחד, גם ללמוד על עולמנו הפנימי שלנו הנשים.
והאמת, עוד לפני שפונים לעולם של הגבר בואו נפנה למבנה ולעולם שלנו, העולם הנשי.
כך נוכל לעמוד על ההבדל שבין מבני הנפש על פי הדרך שבה הבורא ברא אותנו ומתוך רצון להכיר בהבדלים שקיימים, הרי תמיד הדשא של השכן נראה ירוק יותר, השאלה האם הסתכלנו בדשא שלנו.
אם רוצים יהיה חוסר שוויון, לא משנה מה, גם אם לצורך הענין בתורה היה מושג כזה של אפליה מתקנת.
הענין הוא שתמיד אנחנו מנסות להשתוות לגברים במקום לחוות את העולם שלנו.
די!
אחותי, את נשמה טהורה ומלכה.
באמת!
רק תכירי את זה.
האם זה יעלים ויטשטש את ההבדלים.
ממש לא. זה מן הסתם יצליח לשפוך על זה אור חדש.
רק מקווה שתצליחי לראות את האור הזה ולגשת לבירור האמיתי הזה מתוך כנות ולא מתוך תפיסות קודמות, אחרת לא תגיעי לגבהים כי לא השתחררת מתפיסות של שוביניזם.
כי ברצון שלך להשתוות לגבר את אומרת שאת רוצה להיות כמוהו.
אבל, את לא.
5.
הסבר
גל (1/24/2014)
אפשר הסבר נוסך על "שעשני כרצו
ולמה הם אומרים "שלא עשני אישה"?נו"
הערת העורך: נא לשלוח כשאלת ממשק עצמאית, אפשר להוסיף קישור לכאן.
6.
מאמר מביש
אוי ואבוי (3/30/2014)
רק מעצם זה שאת כותבת "ואל תחשבו שהאישה היא משהו נחות", כבר מובן על מה התחנכת וברור לכולם שהאישה ע"פ היהדות נהיא חפץ מאוד מאוד נחות. וניתן להביא מאות אלפי דוגמאות בקלות. לא אחת ולא שתיים. מאות אלפי.

כמובן שמלכתחילה האישה נעלה בהרבה מהגבר והכל נובע מרגשי הנחיתות של גברים.


הבעיה היא שמוח האדם כ"כ גמיש עד שאפשר להכניס לו כל שטות לראש והוא מאמין בזה, כפי שאת מאמינה בהסברים המעוותים שנתנו לך על "תפקיד האישה".


וכל ה"פמיניסטיות הדתיות" גרועות יותר, כי במקום להלחם נגד הדת, הן מחבקות אותה ועוד רוצות להוסיף לעצמן את מצוות הגברים.
7.
תגובה לתגובות האחרונות
לק"י (4/25/2014)
בהחלט אפשר להזדהות עם הכאב שמתבטא בתגובות, אם זו התגובה הראשונה שהאלמונית רוצה גם ללמוד את התורה שלה ולא רק בשביל הבית והבעל.
וכן, הכאב של האלמונית השניה לגבי ענין בית הכנסת הוא דבר שלכאורה נראה מוזר.
כן, בדברים ששי כתב יש אמת כמו גם בדברים של אותה פמיניסטית גאה, אך ברור שאפשר עוד להרחיב על הדברים, להוסיף ולדייק עוד.
אך כל הדברים שנכתבו היו צוהר לכל הנושא ונכתבו בזמן שבו, כמו עכשיו, בער הנושא של מעמד האשה על פי היהדות.
אולי בלי כוונה, גל שאלה אם אפשר להעמיק עוד ולתת הסבר נוסף מה זה מעמד האשה, וזו שאלה מתבקשת.
הרי לא הקפנו בכל המאמר את הנושאים השונים, אלא רק צוהר.
לכן, כמובן, מי שרוצה להמשיך לברר מוזמן ומוזמנת בשמחה לשאול דרך הממשק או במייל הפרטי, כי זה גם מה שנדרש – להמשיך לברר את הנקודה הזו.
אך אם ניקח קריאה שיצאה מבין התגובות כולן אפשר בהחלט לומר שהדברים של "אוי ואבוי" צודקים, וזה כאב שהתבטא בשאר התגובות.
באמת צריך לצאת מזה שמעמד האשה נחות והשטויות האלה של מעמדות, וזו גם היתה הקריאה במאמר והיא נכתבה מתוך המקום שהרבה חושבים כך, אך גם צריך להיזהר איך יוצאים מתפיסה כזו.
אמנם לא הצלחתי לרדת לעומק הדעה של "אוי ואבוי" וברור שנשמח לברר אותם.
ישר כח לכל התגובות.
נתנאל
netanelweil@gmail.com
 
חפש