שבשפלנו זכר לנו
זכורני שבתור ילד היינו בליל הסדר אצל סבי ז"ל, ובשעה שהגענו בהגדה למילים אלה סבא קם ורקד. המנגינה מוכרת לי כיום, ולא רק לי אלא בכל עולם הישיבות, אבל בזמנו, מלבד המנגינה שלא הכרתי, תמהתי לעצמי מדוע דווקא במילים אלה קם סבא לרקוד? רבים הם התיאורים לגבורת ה´ בפרק זה בתהילים, ורבים הם התיאורים המיוחדים דווקא ליציאת מצרים. מה ראה סבא לקום ולרוקד דווקא במילים אלה?
יהונתן יעקובי, חברים מקשיבים

 

"שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו: ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו" (מתוך ההגדה של פסח).

 

זכורני שבתור ילד היינו בליל הסדר אצל סבי ז"ל, ובשעה שהגענו בהגדה למילים אלה סבא קם ורקד. המנגינה מוכרת לי כיום, ולא רק לי אלא בכל עולם הישיבות, אבל בזמנו, מלבד המנגינה שלא הכרתי, תמהתי לעצמי מדוע דווקא במילים אלה קם סבא לרקוד? רבים הם התיאורים לגבורת ה' בפרק זה בתהילים, ורבים הם התיאורים המיוחדים דווקא ליציאת מצרים. מה ראה סבא לקום ולרוקד דווקא במילים אלה?

 

הרב זלמן מלמד לימד אותנו בישיבה הסבר על פסוק זה שמאז שמעתיו ממלא את ליבי שמחה. אינני זוכר בשם מי הדברים נאמרו, נדמה לי שבשם ר' יעקב מליסא, מחבר ספר 'נתיבות המשפט', אך לא מצאתי זאת בפירושו להגדה של פסח.

 

כאשר מציעים שידוך למישהו עשיר ייתכן והדבר בגלל העושר, ולא בגלל האישיות של המשודך...

כאשר מציעים שותפות למישהו נאה, ייתכן והדבר בגלל מראהו החיצוני, ולא בגלל טוב מידותיו...

כאשר יש לילד סוכריות לחלק פתאום יש מסביבו הרבה חברים...

 

אבל הקב"ה זכר אותנו וגאל אותנו בשעה שלא היינו יפים, בשעה שלא היינו עשירים, בשעה שלא היינו חכמים ונבונים ואפילו להיפך – מלאכי השרת אמרו בזמן קריעת ים סוף 'הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה'. הקב"ה לא שמע לדבריהם, אבל הוא גם לא אמר שדבריהם לא נכונים...

 

כבר נאמר לגבי אהבה התלויה בדבר מסוים שכאשר בטל הדבר – בטלה האהבה.

 

אבל הקב"ה זכר אותנו בשפלנו ועשה לנו ניסים ונפלאות בשעה שלא הייתה סיבה לבחור בנו מלבד אחת – העובדה שכך הקב"ה רוצה. עובדה זו אינה תלויה במציאות והיא קיימת לעולם.

זהו הסבר הפסוק שבשפלנו זכר לנו – כי לעולם חסדו! העובדה שהקב"ה זכר אותנו בשפלנו היא המלמדת אותנו שחסד ה' זה יהיה קיים לעולם, ללא הפסק וללא ביטול.

 

ואכן, עם ישראל עבר תקופות שפל רבות, אך מעולם לא סר חסד ה' מאיתנו ועדיין עם ישראל חי וקיים, הולך ונגאל ממצרי הגלות ושב אל עצמיותו וגואלו.

 

גם אני קם לרקוד בליל הסדר כשמגיעים לפסוק זה וליבי מלא שמחה על הזכות הגדולה שנפלה בחלק עם ישראל להיות נושאי שם ה' בעולם ועם בחירו!

 הדפסה   שלח לחבר
התגובה  
שם
   
דוא"ל
   
כותרת

תגובות
טרם התקבלו תגובות
 
חפש